Roztažnost okapů

Jak se střídají roční období, mění se postupně klimatické a hlavně tepelné podmínky, které ovlivňují roztažnost okapových žlabů. Roztažnost žlabů je ale také ovlivňována délkou žlabů. Tepelná roztažnost plastových okapů Plastmo, vyjádřená jako roztažnost v mm na 1 m žlabu při změně teploty o 1 °C, je 0,070 mm/m °C.

Okapový systém Plastmo obsahuje díly, které umožňují dilataci. Dilatační tvarovky, umístěné na vhodných místech okapového systému, umožňují dilatační pohyby okapových žlabů, aniž by došlo k poškození spojů nebo jiných částí. Níže je uveden přehled, který ukazuje, kdy je potřeba použít dilatační tvarovky. Buďte obzvláště opatrní při montáži okapových systémů s četnými rohy a s dlouhými úseky žlabů, které mohou být obzvlášť náchylné k velkým dilatačním pohybům.

 Dilatační výstup  Dilatační tvarovka
Okapové žlaby delší než 18 m Jestliže je okapový žlab delší než 18 m, namontujte pro všechny odpadní trubky dilatační výstup. Jestliže je vzdálenost mezi odpadními trubkami delší než 18 m, vždy mezi odpadní trubky namontujte dilatační tvarovku.
Okapové žlaby kolem celého domu Pokud jsou okapové žlaby kolem celé budovy, vždy namontujte pro všechny odpadní trubky dilatační výstupy. Jestliže vzdálenost mezi dvěma rohy je větší než 8 m, vždy mezi tyto dva rohy osaďte dilatační tvarovku.

 

Montáž trubkových plastových objímek

Trubkové objímky
Trubkové objímky

Při nastavení kroužku objímky šipkou proti písmenu A na patici je trubka stažena pevně. Při otočení kroužkem objímky o 180°, tzn. šipkou proti písmenu B na patici, je objímka proti trubce namontována volně – kluzně.

 

Pokud je třeba připojit výstup pod určitým úhlem, použijte šikmý výstup. Tento šikmý výstup může mít libovolný úhel. Pro jeho napojení je opět nutné proříznout otvor v okapovém žlabu. Součástí šikmého výstupu jsou dvě spony, kterými se při instalaci tento díl zajistí. Tyto spony můžete po zaschnutí lepidla odstranit.

Plastové okapy a údržba

Plastmo – okapy bez údržby

Plastové okapy Plastmo nevyžadují žádnou údržbu. Materiál, konstrukční řešení i montáž zajišťují, že žlabový systém bude fungovat trvale a spolehlivě bez potřeby jakékoliv údržby. Časem může dojít vlivem povětrnostních vlivů k znečištění žlabového systému, které je zvláště patrné na světlých okapech. Doporučujeme Vám očistit vnější stranu okapů mýdlovou vodou, měkkým kartáčem apod.

Každoroční kontrola okapů

Za deště je listí a špína splachována se střechy do žlabu. Jestliže se ucpe odtok ze žlabu, voda se ve žlabu shromažďuje a přetéká, nebo v zimě zamrzne. Aby se zajistila co největší a trvalá účinnost odvodnění, měli byste celý okapový systém alespoň jednou ročně vyčistit. Jestliže je poblíž budovy mnoho stromů, bude možná nutné provádět čištění v době, kdy listí opadává. Tak zajistíte spolehlivé fungování žlabové soustavy po dlouhá léta, aniž by docházelo k zatékání a aniž byste museli provádět jakékoliv další ošetřování.

Lapač listí

Listí procházející odpadní trubkou ji může časem (pokud nedojde k jejímu vyčištění) ucpat. K ucpání dochází nejčastěji v kolenech, která se špatně čistí. Tomuto problému se můžete vyhnout namontováním lapače listí na žlabový výstup. Listí se nahromadí kolem lapače a je ho proto třeba udržovat čistý, aby voda mohla odtékat a nehromadila se ve žlabu.

Okapové žlaby se sklonem

Jestliže chcete, aby se okapový žlab svažoval, položte žlabové háky vedle sebe a vyznačte na nich sklon značkovačem. Pokud je více než jedno odpadní potrubí, rozdělte sklon tak, aby byl k oběma odpadním trubkám stejný.
Velmi dobrým nápadem je očíslovat si žlabové háky na místě, které nebude po namontování viditelné. Tímto způsobem si zajistíte, že je namontujete správně hned napoprvé.

Výpočet střešní plochy

Pro výpočet plochy střechy, a tedy odvodňované plochy, je poměrně snadné změřit délku domu (A). Poněkud těžší bývá změřit vzdálenost od okapu ke hřebenu střechy (B), ale můžete si pomoci následujícím způsobem: Změřte viditelnou délku jedné ze spodních střešních tašek (nebo panelů). Pak si spočítejte počet řad tašek nebo střešních panelů od okapu ke hřebenu střechy. Toto číslo vynásobte viditelnou délkou tašky (panelu) a tím dostanete rozměr B potřebný pro výpočet odvodňované plochy, aniž byste museli šplhat po střeše.

Okapnice

Okapnice tvoří přechod mezi převislou částí střechy a okapovým žlabem a zabraňují sněhu a dešti proniknout za okapový žlab. Po namontování není okapnice viditelná. Okapnice jsou potřeba mezi podkladní části střešní krytiny a žlabem.

Vhodné pro všechny okapové systémy

Okapnice Plastmo jsou použitelné pro všechny typy okapových systémů a pro všechny střešní krytiny. Jsou vyrobeny z PVC – tj. ze syntetického materiálu, který může být použit společně se všemi druhy ostatních materiálů. Doporučujeme Vám nepoužívat dva různé druhy kovů tak aby se dotýkaly, protože po čase by mohlo dojít k jejich poškození korozí.

Bohužel, na mnoha budovách je vidět, že okapnice nebyly namontovány před zakrytím střechy. Problém proto často vyvstane až při kontrole po prvním roce užívání nové budovy. Výsledkem kontroly je pak nutnost dodatečné montáže okapnice

Okapnice nejsou po namontování viditelné, takže nenarušují vzhled Vašich žlabů. K dispozici jsou v šedé, bílé a grafitové barvě. To Vám umožní vybrat barvu, která nejlépe ladí s Vašimi okapy, ať už jsou z PVC, zinku nebo z pozinkovaného plechu.

Kdy použít okapnice

Okapnice použijte pouze v případech, kdy sklon střechy přesahuje 15°, nebo když chcete chránit střešní podklad.

Pokud nevíte jaký je sklon Vaší střechy, vypočítejte si ho pomocí níže uvedených vztahů. Stoupání:
9 cm na 1 m = 5°
18 cm na 1 m = 10°
27 cm na 1 m = 15°

Okapnice se vyrábějí v délce 2 m s oválnými otvory pro hřebíky. To umožňuje její dilatační pohyby.

Montáž

Střešní krytina: Tašky / Eternit

Okapnici upevněte pomocí pozinkovaných hřebíků. Hřebíky nezatloukejte na doraz abyste nepoškodili okraje okapnice.
Při napojení okapnic dodržujte přesah 80 mm.