Výpočet střešní plochy

Pro výpočet plochy střechy, a tedy odvodňované plochy, je poměrně snadné změřit délku domu (A). Poněkud těžší bývá změřit vzdálenost od okapu ke hřebenu střechy (B), ale můžete si pomoci následujícím způsobem: Změřte viditelnou délku jedné ze spodních střešních tašek (nebo panelů). Pak si spočítejte počet řad tašek nebo střešních panelů od okapu ke hřebenu střechy. Toto číslo vynásobte viditelnou délkou tašky (panelu) a tím dostanete rozměr B potřebný pro výpočet odvodňované plochy, aniž byste museli šplhat po střeše.