Bez ohledu na to, kde chcete montovat svůj okapový systém, máme v nabídce vše, co potřebujete. Kromě rozsáhlé standardní nabídky si můžete vybrat z početného sortimentu našich speciálních tvarovek. Klasický design se zakrytými spoji a propracovanými výstupy Vám umožní realizovat celkový elegantní vzhled budovy.

Postup montáže je jednoduchý, rychlý a snadný. Jednoduše vložíte okapový žlab do žlabových háků a lehkým stlačením ho upevníte. Okapové žlaby se lepí speciálním lepidlem, zaručujícím jednoduché, rychlé a trvale odolné spojení. Lepidlo může být použito i za vlhkého počasí a dokonce i při mírných mrazech – a přesto vytvoří pevný a voděnepropustný spoj.

Pokud chcete renovovat stávající okapový systém, podívejte se také na stránku Renovace stávajících okapů.

Pomoc při montáži okapů Plastmo

Dále naleznete podrobný přehled, který Vás povede krok za krokem při renovaci Vašeho okapového systému. Když se jimi budete řídit, zcela jistě skončíte své dílo s vynikajícím výsledkem. Současně je to snadná a bezpečná cesta, jak se vyhnout nástrahám, které by se během instalace mohly vyskytnout. Pokud potřebujete pro své náročnější projekty speciální tvarovky, na vyžádání Vám je vyrobíme.

Návod ve formátu pdf můžete stáhnout zde Montážní návod Plastmo

Potřebné nářadí a materiály

  • Skládací metr
  • Pozinkované vruty nebo hřebíky pro upevnění žlabových háků
  • Šňůra
  • Pila na kov nebo pila s jemnými zuby
  • Značkovač (fix)
  • Suchý hadřík
  • Lepidlo na žlaby
  • Ohýbačka žlabových háků (pouze k ohýbání žlabových háků)
  • Šroubovák (pokud je třeba)

Postup montáže okapového systému

1. Staré žlabové háky Nejprve demontujeme staré okapové žlaby. Původní háky je většinou nutné zkrátit, upravit a dotvarovat podle průměru nového plastového okapového žlabu. Na takto připravené háky navlékněte kryty (kat. č. 35) nebo plastové hákové koncovky (kat. č. 11).
2. Nové žlabové háky. Kovové žlabové háky (kat. č. 12, 13, 14) se ohýbají podle sklonu střechy. Označte místo ohnutím (min. vzdálenost 10 mm od zadního háčku). Posunutím míst ohybů níže dosáhnete nutný spád okapu (cca 3 až 5 mm/m).
3. Žlabové háky ohýbejte speciálními kleštěmi nebo ve svěráku přes měkké hrany (přes vlnitý papír) podle sklonu střechy. Pozor! Ohýbat jen při pokojové teplotě.
4. Montáž začněte připevněním obou krajních háků (první a poslední) ve vzdálenosti cca 150 mm od kraje střechy nebo pevné zdi. Zbývající háky namontujte ve vzdálenosti cca 600 mm mezi dvěma provazy napnutými mezi prvním a posledním hákem (vpředu a dole). K připevnění háků používejte materiál, který nepodléhá korozi.
5. Plastové háky (kat. č. 16). Montáž začněte připevněním obou krajních háků (první a poslední) ve vzdálenosti cca 150 mm od kraje střechy nebo pevné zdi. Zbývající háky namontujte ve vzdálenosti cca 600 mm s pomocí provazu upevněného na přední části první a poslední konzole. Konzole upevněte pomocí nerezavějících šroubů.
6. Plastové žlabové háky s použitím trojúhelníkového klínu (kat. č. 17) 18/27 k namontování na šikmá nosná prkna nebo vaznice.
7. Montáž koncového kusu (kat. č. 6). Naneste cca 5 mm široký proužek lepidla a ihned namontujte.
8. Koncový kus převlékněte přes zadní okraj okapu a pak zamáčkněte přes přední okraj.
9. Montáž okapového žlabu (kat. č. 1). Dodržte vzdálenost cca 25 mm mezi koncovým kusem a pevnou stěnou.
10. Žlabový výstup (kat. č. 2). V místě předpokládaného odtoku přiložte žlabový výstup a tužkou obkreslete odtokový otvor na okapový žlab.
11. Vyznačený otvor vyřízněte pilkou na kov, kraje začistěte.
12. Naneste dva 5 mm široké proužky lepidla 10 mm od krajů žlabového výstupu podélně po obou stranách otvoru a poté žlabový výstup ihned namontujte.
13. Žlabový výstup převlékněte přes zadní okraj okapového žlabu a zamáčkněte přes horní okraj.
14. Spojovací kus (kat. č. 6). Vlivem teplotních změn mění okapové žlaby svoji délku. Z tohoto důvodu musí mít možnost pohybu ve žlabových hácích. Je nutné dodržet minimální vzdálenost 90 mm mezi žlabovým hákem a spojem. Okapový žlab přiřízněte při montáži na odpovídající délku.
15. Při spojování srazte oba žlaby nadoraz. Na spojovací kus naneste lepidlo ve čtyřech proužcích o šířce 5 mm (krajní naneste 10 mm od hrany).
16. Spojovací kus převlékněte přes zadní okraj okapového žlabu a zamáčkněte přes přední okraj.
17. Rohy (kat. č. 8 a 9). Naneste dva proužky lepidla o šířce 5 mm na lepenou polovinu rohu, ihned namontujte. Hranu okapového žlabu dorazte až ke značce v rohu.
18. Okapový žlab slepený s rohem upevněte do žlabových háků. Potom naneste stejným způsobem lepidlo na druhou polovinu rohu a slepte s okapovým žlabem.
19. Dilatační výstup (kat. č. 4) fixujte pomocí háků, které oboustranně brání pohybu výstupu při dilataci. Konce okapových žlabů jsou do dilatačního výstupu zasunuty k rysce na teplotní stupnici, která odpovídá teplotě vzduchu v době montáže. Pohyb žlabu pouze v dilatačním výstupu zajišťuje montáž uzavíracího bloku (návod je součástí dodávky). Pozor! Dilatační výstup se nelepí!
20. Dilatační tvarovka (kat. č. 10). Je-li vzdálenost mezi dvěma výstupy větší než 18 m anebo mezi dvěma rohy více než 8 m, je nutno namontovat dilatační tvarovku (návod je součástí dodávky). Pozor! Dilatační tvarovka se nelepí!
21. Odpadní trubka (č. 20). Kolena (č. 21). V případě, že je přesah střechy větší než 600 mm, je nutné vnější koleno přilepit, aby vahou vody nevypadlo. Mezi dvěma kleny musí být vložena odpadní trubka o délce minimálně 600 mm.
22. Trubková objímka (kat. č. 30, 31, 32). Horní objímku stáhněte napevno pod kolenem. Trubka tak v podstatě na horní objímce visí. V ostatních objímkách směrem dolů se musí trubka pohybovat volně. Tím je umožněna dilatace materiálu.
23. Trubková spojka (kat. č. 25). Trubková spojka slouží ke spojení dvou trubek. Spodní trubku spusťte cca 20 mm do trubkové spojky (ne nadoraz), aby byla zajištěna dilatace. Těsně pod trubkovou spojku namontujte napevno trubkovou objímku. Pozor! Odpadní potrubí se nelepí!
24. Zděř vpustí (kat. č. 23 a 24). Koncové „S“ koleno (kat. č. 22) zasuňte volně na trubku, kterou nechte o 100 mm delší. Na koncové „S“ koleno nasaďte zděř vpusti. Celý komplet spusťte do hrdla kanalizace a oběma díly nastavte odpadní trubku tak, aby byla kolmá.
25. Koncové koleno (kat. č. 27). Pro volný výstup použijte koncové koleno, které přilepte na odpadní trubku.