Roztažnost okapů

Jak se střídají roční období, mění se postupně klimatické a hlavně tepelné podmínky, které ovlivňují roztažnost okapových žlabů. Roztažnost žlabů je ale také ovlivňována délkou žlabů. Tepelná roztažnost plastových okapů Plastmo, vyjádřená jako roztažnost v mm na 1 m žlabu při změně teploty o 1 °C, je 0,070 mm/m °C.

Okapový systém Plastmo obsahuje díly, které umožňují dilataci. Dilatační tvarovky, umístěné na vhodných místech okapového systému, umožňují dilatační pohyby okapových žlabů, aniž by došlo k poškození spojů nebo jiných částí. Níže je uveden přehled, který ukazuje, kdy je potřeba použít dilatační tvarovky. Buďte obzvláště opatrní při montáži okapových systémů s četnými rohy a s dlouhými úseky žlabů, které mohou být obzvlášť náchylné k velkým dilatačním pohybům.

 Dilatační výstup  Dilatační tvarovka
Okapové žlaby delší než 18 m Jestliže je okapový žlab delší než 18 m, namontujte pro všechny odpadní trubky dilatační výstup. Jestliže je vzdálenost mezi odpadními trubkami delší než 18 m, vždy mezi odpadní trubky namontujte dilatační tvarovku.
Okapové žlaby kolem celého domu Pokud jsou okapové žlaby kolem celé budovy, vždy namontujte pro všechny odpadní trubky dilatační výstupy. Jestliže vzdálenost mezi dvěma rohy je větší než 8 m, vždy mezi tyto dva rohy osaďte dilatační tvarovku.

 

Okapové žlaby se sklonem

Jestliže chcete, aby se okapový žlab svažoval, položte žlabové háky vedle sebe a vyznačte na nich sklon značkovačem. Pokud je více než jedno odpadní potrubí, rozdělte sklon tak, aby byl k oběma odpadním trubkám stejný.
Velmi dobrým nápadem je očíslovat si žlabové háky na místě, které nebude po namontování viditelné. Tímto způsobem si zajistíte, že je namontujete správně hned napoprvé.