Roztažnost okapů

Jak se střídají roční období, mění se postupně klimatické a hlavně tepelné podmínky, které ovlivňují roztažnost okapových žlabů. Roztažnost žlabů je ale také ovlivňována délkou žlabů. Tepelná roztažnost plastových okapů Plastmo, vyjádřená jako roztažnost v mm na 1 m žlabu při změně teploty o 1 °C, je 0,070 mm/m °C.

Okapový systém Plastmo obsahuje díly, které umožňují dilataci. Dilatační tvarovky, umístěné na vhodných místech okapového systému, umožňují dilatační pohyby okapových žlabů, aniž by došlo k poškození spojů nebo jiných částí. Níže je uveden přehled, který ukazuje, kdy je potřeba použít dilatační tvarovky. Buďte obzvláště opatrní při montáži okapových systémů s četnými rohy a s dlouhými úseky žlabů, které mohou být obzvlášť náchylné k velkým dilatačním pohybům.

 Dilatační výstup  Dilatační tvarovka
Okapové žlaby delší než 18 m Jestliže je okapový žlab delší než 18 m, namontujte pro všechny odpadní trubky dilatační výstup. Jestliže je vzdálenost mezi odpadními trubkami delší než 18 m, vždy mezi odpadní trubky namontujte dilatační tvarovku.
Okapové žlaby kolem celého domu Pokud jsou okapové žlaby kolem celé budovy, vždy namontujte pro všechny odpadní trubky dilatační výstupy. Jestliže vzdálenost mezi dvěma rohy je větší než 8 m, vždy mezi tyto dva rohy osaďte dilatační tvarovku.

 

Montáž trubkových plastových objímek

Trubkové objímky
Trubkové objímky

Při nastavení kroužku objímky šipkou proti písmenu A na patici je trubka stažena pevně. Při otočení kroužkem objímky o 180°, tzn. šipkou proti písmenu B na patici, je objímka proti trubce namontována volně – kluzně.

 

Pokud je třeba připojit výstup pod určitým úhlem, použijte šikmý výstup. Tento šikmý výstup může mít libovolný úhel. Pro jeho napojení je opět nutné proříznout otvor v okapovém žlabu. Součástí šikmého výstupu jsou dvě spony, kterými se při instalaci tento díl zajistí. Tyto spony můžete po zaschnutí lepidla odstranit.

Okapové žlaby se sklonem

Jestliže chcete, aby se okapový žlab svažoval, položte žlabové háky vedle sebe a vyznačte na nich sklon značkovačem. Pokud je více než jedno odpadní potrubí, rozdělte sklon tak, aby byl k oběma odpadním trubkám stejný.
Velmi dobrým nápadem je očíslovat si žlabové háky na místě, které nebude po namontování viditelné. Tímto způsobem si zajistíte, že je namontujete správně hned napoprvé.