Níže naleznete návod, který Vám pomůže s montáží nového systému okapových žlabů. Sepsali jsme pro Vás řadu důležitých tipů a otázek, které byste měli posoudit nebo překontrolovat dříve, než začnete.

Příprava na montáž nového okapového systému

1. Podívejte se na svůj dům – na co byste se měli zaměřit?

 • Délka a šířka domu, velikost střešní plochy a vzdálenost od země k okapům.
 • Tyto údaje použijete pro výpočet odvodňované plochy (viz str. 13) a pro návrh žlabového systému (viz str. 14 a 15).
 • Kolik dešťových odpadů a kam je umístit?
 • Údaje pro nadimenzování systému okapových žlabů (viz str. 13).
 • Má být okapový žlab upevněn na střešní latě nebo na uzavírací bednění? Údaj rozhodující pro volbu druhu žlabových háků a rohových tvarovek.
 • Má Vaše střecha převis a jak je dlouhý?
 • Kolik kolen a jaký úhel ohnutí budete potřebovat?
 • Bude okapový žlab kolem celé budovy? Viz pokyny týkající se roztažnosti.
 • Kolik úžlabí a nároží bude budova mít a jaká je vzdálenost mezi nimi? Viz pokyny týkající se roztažnosti.
 • Jak budou ukončeny odpadní trubky?
 • Budete potřebovat odpadní odbočky, koncová kolena, zděř vpusti nebo sklopný výstup?
 • Potřebujete okapnici pro podklad střešního pláště? Viz informace o okapnicích.
 • Existují nějaké zvláštní požadavky ze stavebního hlediska, které byste měli vzít v úvahu?
 • Potřebujete speciální tvarovky? Viz sortiment a pokyny na str. 16 a 17.

2. Výpočet odvodňované plochy

 • Použijte tabulku na straně 13 pro Vaše vlastní měření. Najděte si v tabulce na straně 13 doporučené rozměry systému.

3. Při objednávání pamatujte na všechno

 • Vypočítejte počet žlabových háků (kovových upevňovaných na latě nebo plastových upevňovaných na uzavírací bednění). První hák umístěte 15 cm od okraje střechy a zbytek rozdělte po cca 60 cm. Pokud chcete osadit dilatační výstup, upevněte žlabový hák na každou stranu této dilatační tvarovky.
 • Vypočítejte, kolik metrů žlabů a odpadních trub budete potřebovat.
 • Volíte-li délky, mějte na paměti možné problémy s dopravou, skladováním a manipulací.
 • Nezapomeňte na trubkové spojky na propojení odpadních trubek se žlabem.
 • Jestliže jsou odpadní trubky montovány přímo na žlabový výstup, nezapomeňte na trubkové spojky.
 • Zvolte trubkové objímky vhodné pro daný typ stěny (cihlová/jiná).
 • Trubkové objímky fixující odpadní trubky se osazují po cca 2 m až 3 m. Pokud použijete trubkovou spojku, objímka se umístí bezprostředně pod ní.
 • Jestliže má Vaše střecha přesah, použijte na každý odpad dvě kolena.
 • Ve svém výpočtu nezapomeňte na malou rezervu v délce odpadní trubky umožňující propojení těchto kolen.
 • Lepidlo na žlaby. Lepidlo pro žlaby z PVC je k dispozici v 150 ml tubách. Silikonové lepidlo Plastmo je k dispozici v 100 ml tubě a v 300 ml náplních.
 • Ohýbačku žlabových háků si můžete zapůjčit u svého dodavatele.
 • Pamatujte také na zakoupení pozinkovaných hřebíků nebo pozinkovaných vrutů pro žlabové háky upevňované k žlabovému prknu.

Jak objednat okapový systém snadno a správně

Pro objednávku nebo poptávku dílů okapového systému použijte náš připravený formulář. Díky centrální volbě barvy a velikosti budou všechny potřebné díly okapového systému rozměrově a barevně správně zvolené.