Výpočet střešní plochy

Pro výpočet plochy střechy, a tedy odvodňované plochy, je poměrně snadné změřit délku domu (A). Poněkud těžší bývá změřit vzdálenost od okapu ke hřebenu střechy (B), ale můžete si pomoci následujícím způsobem: Změřte viditelnou délku jedné ze spodních střešních tašek (nebo panelů). Pak si spočítejte počet řad tašek nebo střešních panelů od okapu ke hřebenu střechy. Toto číslo vynásobte viditelnou délkou tašky (panelu) a tím dostanete rozměr B potřebný pro výpočet odvodňované plochy, aniž byste museli šplhat po střeše.

Okapnice

Okapnice tvoří přechod mezi převislou částí střechy a okapovým žlabem a zabraňují sněhu a dešti proniknout za okapový žlab. Po namontování není okapnice viditelná. Okapnice jsou potřeba mezi podkladní části střešní krytiny a žlabem.

Vhodné pro všechny okapové systémy

Okapnice Plastmo jsou použitelné pro všechny typy okapových systémů a pro všechny střešní krytiny. Jsou vyrobeny z PVC – tj. ze syntetického materiálu, který může být použit společně se všemi druhy ostatních materiálů. Doporučujeme Vám nepoužívat dva různé druhy kovů tak aby se dotýkaly, protože po čase by mohlo dojít k jejich poškození korozí.

Bohužel, na mnoha budovách je vidět, že okapnice nebyly namontovány před zakrytím střechy. Problém proto často vyvstane až při kontrole po prvním roce užívání nové budovy. Výsledkem kontroly je pak nutnost dodatečné montáže okapnice

Okapnice nejsou po namontování viditelné, takže nenarušují vzhled Vašich žlabů. K dispozici jsou v šedé, bílé a grafitové barvě. To Vám umožní vybrat barvu, která nejlépe ladí s Vašimi okapy, ať už jsou z PVC, zinku nebo z pozinkovaného plechu.

Kdy použít okapnice

Okapnice použijte pouze v případech, kdy sklon střechy přesahuje 15°, nebo když chcete chránit střešní podklad.

Pokud nevíte jaký je sklon Vaší střechy, vypočítejte si ho pomocí níže uvedených vztahů. Stoupání:
9 cm na 1 m = 5°
18 cm na 1 m = 10°
27 cm na 1 m = 15°

Okapnice se vyrábějí v délce 2 m s oválnými otvory pro hřebíky. To umožňuje její dilatační pohyby.

Montáž

Střešní krytina: Tašky / Eternit

Okapnici upevněte pomocí pozinkovaných hřebíků. Hřebíky nezatloukejte na doraz abyste nepoškodili okraje okapnice.
Při napojení okapnic dodržujte přesah 80 mm.